Juffer van De Lairesse

Die schilder laat zich blindelings door zyn begeerte vangen,
En blyft aan ‘t Jufferschap en zulk gezelschap hangen;
En schildert vorders al zyn leevens dagen niet
Dan Jufferschap; het is alles Juffers wat men ziet.

Inspired by a poem of De Lairesse. Made of an old wooden toy block. I hope my sons will not miss the block.

I still want to reduce the size of the foot, but I don’t have the right tools for it now.