Babacool

Arie's site to show stuff

Eyes open

I stole another block from my kids and used it to make something!

Juffer van De Lairesse

Die schilder laat zich blindelings door zyn begeerte vangen,
En blyft aan ‘t Jufferschap en zulk gezelschap hangen;
En schildert vorders al zyn leevens dagen niet
Dan Jufferschap; het is alles Juffers wat men ziet.

Inspired by a poem of De Lairesse. Made of an old wooden toy block. I hope my sons will not miss the block.

I still want to reduce the size of the foot, but I don’t have the right tools for it now.